PEDAGÓGUSKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZÉS

A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére bevezetésre kerül kötelező tantárgyként a pénzügyi ismeretek oktatása az iskolákban, mely tárgy a szakgimnáziumokon kívüli középiskolai képzésben kötelező közismereti tantárgyként, vagy a szabad órakeret terhére lesz választható 66 órában egy tanévben, vagy két tanévben szétosztva. Továbbá a pedagógusképzésben is bevezetné a kötelező pénzügyi-gazdasági képzést.

Ezt elősegítve a Brand Way & Compass Kft. szakemberei olyan használható és hiánypótló tudást dolgoztak ki, mely az oktatásért felelős Miniszter által került elfogadásra és engedélyezésre.

A tanfolyam előnye, hogy a pedagógusoknak 7 évente kötelező 120 óra továbbképzésből 50 órát tanúsítunk is!

Programunk, a komplex, pénzügytudatosságra épülő, 50 órás gyakorlatorientált képzés célrendszere kompetenciafejlesztés a gazdasági életben és vállalkozási szférában járatlan pedagógusok részére. A képzés során hallgatóink megismerkednek a vállalkozások létrehozásával és működtetésével kapcsolatos kiemelt témákkal, összefüggésekkel, megkönnyítve diákjaik részére történő tananyag átadását és érettségire történő felkészítést. Továbbá a pénzügyi tudatosság szemléletmódjának markáns hangsúlyozása és megjelenítése a vállalkozások minden életszakaszában, valamint alapszíntű bevezetés a vállalati stratégia, üzleti terv készítésébe, betekintés a vállalkozás adó- és pénzügyekbe, munkajogba, az iparjogvédelem alapjainak és a szellemi tulajdonjog-védelem kérdéseinek, valamint az üzleti marketing és kommunikáció jelentőségének megismertetése.

A képzés további fontos eleme mindemellett, hogy a képzésen részt vevő pedagógusok és diákjaik, hallgatóik komplex betekintést kaphassanak a vállalkozások gyakorlati működésébe, így a tanulmányaikat befejezett fiatalokat tudja programunk hozzásegíteni a magánszférában történő biztonságosabb működéshez.

Oktatóink ismert, elismert és hiteles gazdasági, gyakorló szakemberek.

Programunk előnye, hogy markáns hangsúllyal gyakorlati példákkal alátámasztva mutatja be az elméletben tanultakat. További előnye, hogy ráépülő képzés keretében speciális tudásra tehet szert a pedagógus, melyet akár a mindennapi életben saját magának, vagy hozzátartozói részére biztos alapot nyújt. 

A képzés során hallgatóink gyakorlati eligazítással betekintést nyernek a legfontosabb forgalmakkal, köztük a pénzügyi tervezés alapjaival, teendőkkel, összefüggésekkel, melyek a vállalkozások alapítása és működtetése során felmerülhet és képesek lesznek diákjaik felkészülését megkönnyíteni, a tanultakat értelmezni az általunk bemutatott gyakorlati példákon keresztül.

Tanúsítvány kiadásának feltétele: A képzésen való személyes részvétel minimuma az összóraszám 90 %-a; oktatási programunk végén történő teszt eredményes megírása; záró dolgozat határidőre történő leadása. 

A jelentkezés feltétele: egyetemi és/vagy főiskolai pedagógus diploma (bármely szak) Javasolt munkakörök: Tanító, Tanár, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.

A képzés engedélyszáma: Emberi Eróforrások Minisztériuma engedély szám: 575/134/2017

Jelentkezés: BRAND WAY & COMPASS kft info@brandway.hu vagy tanacsado2@brandway.hu