tevékenységeink, referenciák

 

Főbb tevékenységeink

 • Iparjogvédelem - találmány, védjegy, használati minta, formatervezési minta, földrajzi árujelzők oltalma, eredetvédelem konzultáció
 • BRANDÉPITÉS a meglévő és új áruk- és szolgáltatások  és piaci bevezetése, marketing és reklám szolgáltatások, logó tervezés
 • K+F és egyéb pályázatok szellemi tulajdonra vonatkozó innovációs és iparjogvédelmi tevékenységek előkészítése, összeállításának elvégzése, valamint az üzleti célnak megfelelő pénzügyi forrás és finanszírozók felkutatása, valamint kedvezményes külső források bevonásának előkészítése projektmenedzsment
 • Iparjogvédelmi, védjegy és szerző jogi portfólió ellenőrzése jogvédelmek előkészítése és ügyintézése
 • Válságmenedzsment - ínterím tevékenységek a megbízható megoldást kínálunk , ha cégénél vezetési és szakmai forrásigény, átmeneti humán erőforráshiány jelentkezik
 • Innovációs eredmények ipari megvalósításának előkészítése és jogvédelmének vizsgálata
 • A társaság IMMATERIÁLIS javainak beleértve szellemi vagyonát is átvilágítása és ezzel összefüggő kockázatelemzés, stratégiaépítés vagyonértékelése
 • Védjegy jogvédelem áruk és szolgáltatások márkák tekintetében, kiemelten az internetes kereskedelemnövekedésének figyelembevételével, oltalomképességi elővizsgálatok magyar és nemzetközi, valamint nemzeti vonatkozásokban
 • Áruk és szolgáltatások kereskedelmi tanúsításának előkészítése, lebonyolítása és ezekkel kapcsolatos szellemi tulajdon védelmi, fogyasztóvédelmi és verseny jogi polgár jogi és bűntető jogi szempontból
 • Start-Upok - az interim menedzser az ötlet kitalálóját és a fejlesztést végző személy(eke)t kiválóan kiegészítve adhat támogatást abban, hogy egy ötletből sikeres vállalat válhasson. A cégek vagy jelentős részlegek a beindítás kezdeti fázisában általában nem rendelkeznek sem a megfelelő pénzügyi eszközökkel, sem pedig egy olyan menedzserrel, aki csak az ő projektjükkel foglalkozik, márpedig a menedzsment-ismeret elengedhetetlen a vállalat sikeres felépítéséhez. Ezt a feladatot egy tapasztalt interim menedzser meghatározott időtartam alatt munkavégzéssel hatékonyan és költségkimélően eltudja végezni
 • Vállalkozás ismeretek, pénzügyi ismeretek, szellemi tulajdon jogok, oktatások, egyedi szakmai képzések, gyakorlati kérdések megbízás szerint megtartása a társaságok, oktatási képzési iskolák és felsőfokú intézmények részére
 • Pedagógus továbbképzések, oktatások

 

A felsorolt tevékenységi körök egészére és egyes feladataira a Megbízó specifikus igényei szerint készítjük elő, előzetes konzultáció és átvilágítás alapján.

 

A tevékenységi körben felsoroltak vonatkozásában jelentős számú mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint külföldi tulajdonú társaság folyamatos megbízásával rendelkezünk a gazdaság különböző szakterületein.